Rejstracja działalności


W zależności od potrzeb klienta rejestrujemy każdy rodzaj działalności gospodarczej w Irlandii. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu pomocy i doradztwa przy otwieraniu działalności gospodarczej. Możesz założyc firmę bez wychodzenia z domu. Zleć usługę profesjonalistom, pozwól nam pomóc Ci w szybkim i skutecznym przeprowadzeniu rejestracji Twojej firmy.

 • Rejstracja firmy Sole Trade – €50 euro
 • Rejstracja Nazwy – €50 euro
 • Rejstracja firmy partnership – €100 euro
 • Rejstracja Spolki Limited – €450

Rozliczenia VAT


Ważne aby swoje rozliczenie VAT oddać w ręce profesjonalistów. Rozliczamy, pomagamy, poprawiamy po poprzednich księgowych, doradzamy klientom, wysyłamy deklaracje VAT 3 oraz roczne VAT Return of Trading Details.

 • Rozliczenie podatku VAT (dwa miesiące)= od 80 euro

Kadry, płace


Oferujemy pełen pakiet usług związanych z naliczaniem plac: rejestrujemy pracownika w Urzędzie Skarbowym, wysyłamy payslipy, robimy przelewy bankowe, wysyłamy P45. Pełna obsługa płac w systemie Sage Mirocpay.Wysyłamy zawsze w terminie deklaracje miesięczne P30 oraz roczne P35 do Urzędu Skarbowego.Doradzamy w sprawie prawa pracy w Irlandii.

 • Cena za rozliczenie płac wraz z wszystkimi deklaracjami do Revenue za jednego pracownika wynosi €20 miesięcznie. Oferta do negocjacji powyżej 3 pracownikow miesięcznie.

Rozliczenia roczne podatku dochodowego oraz podatku CIT


Oferujemy rozliczenia roczne: bilanse, rachunek zysków i strat, obliczamy podatek dochodowy oraz wysyłamy formularz 11 dla firm Sole Trade oraz dla działalności Partnership

Oferta dla Spółek Limited: sporządzamy oraz wysyłamy wszystkie rozliczenia roczne Form B1 (Companies Registration Office) oraz formularz CT1 do Revenue oraz Financial Statements.

Cennik:

 • Rozliczenie roczne podatku dochodowego działalność sole trade jedno - osobowa 200 – 250 euro
 • Rozliczenie roczne podatku dochodowego działalność sole trade/partnership 300-450 euro
 • Rozliczenia podatku CIT wyceniane są indywidualnie

Biznes plany


Pomagamy w aplikacji o Back to Work Enterprice Allowance. Program Back to Work Enterprise funkcjonuje w Irlandii od maja 2009 roku. Back to Work Enterprise Allowance przysługuje osobom w wieku poniżej 66 roku życia. Program skierowany jest dla osób z dłuższym statusem bezrobotnego w Irlandii czyli powyżej 9 miesięcy. Osoby otrzymujące Jobseeker’s Allowance mogą uzyskać dotacje na rozwój własnej działalności. Program obejmuje utrzymanie płatności socjalnych w pierwszym roku w wysokości 100% natomiast w drugim roku 75%.

Process aplikacji o Back to Work Enterprice Allowance.

 • Należy zgłosić się do Lokalnego Urzędu Świadczeń Socjalnych w celu sprawdzenia czy spełniamy kryteria aby ubiegać się o dotacje.
 • Skontaktować się z Lokalnym Urzędem Pracy w celu ustalenia szczegółów planu działalności gospodarczej
 • Zrobić kurs przygotowawczy wymagany w większości przypadków
 • Złozyć aplikacje oraz skrócony biznes plan w Lokalnym Urzędzie Pracy
Pobierz formularz

Otrzymując Back to Work Enterprise Allowance można również otrzymać dofinansowanie w wysokości 2,500 euro w okresie dwóch lat na koszty związane z prowadzeniem działalności.

 • Koszty księgowe do 500 euro
 • Reklama/ marketing do 500 euro
 • Sprzęt / narzędzia do 1000 euro
 • Koszty związane z rejestracją działalności do 250 euro
 • Kursy , szkolenia do 250 euro
 • Koszt założenia strony internetowej do 500 euro
 • Materiały biurowe do 250 euro
Pobierz formularz

Rozliczenie online z P60/P45


Jeśli pracujesz w Irlandii lub pracowałeś w Irlandii, można się starać o zwrot nadpłaconego podatku z tytułu ulg podatkowych oraz kredytów podatkowych z ostatnich czterech lat.

W ramach systemu potrącania podatku PAYE, pracodawca oblicza i potrąca należną kwotę podatku dochodowego, Pay Related Social Insurance (PRSI), czyli Ubezpieczenie Społeczne zależne od dochodów oraz Universal Social Charge (USC), czyli Uniwersalne Składki na Ubezpieczenie Społeczne, z wynagrodzenia/płacy podatnika od płatnego każdej wypłaty. System PAYE zapewnia, iż roczna stawka do zapłacenia jest równomiernie potrącana w ciągu roku. Rok podatkowy działa na podstawie roku kalendarzowego, np.: od 1 stycznia do 31 grudnia. Zazwyczaj podatek dochodowy jest odprowadzany od płatnego dnia pierwszej wypłaty. Potrącana kwota podatku dochodowego zależy od wysokości zarobków oraz kwoty kredytów podatkowych (tax credits).

Kredyt podatkowy dla małżonków
W Irlandii małżeństwa oraz osoby w związku cywilnym mogą wybrać formę opodatkowania wspólną oddzielną lub jako osoby pojedyncze. Decyzja należy do podatnika jaka forma jest najlepsza dla niego i jego rodziny. Obowiązkiem podatnika jest zawiadomić Urząd Skarbowy o swojej decyzji w przeciwnym razie będzie opodatkowany pojedynczą czyli tak samo jak przed ślubem.W roku zawarcia związku małżeńskiego lub zawarcia partnerstwa cywilnego podatek jest naliczany tak samo jak przed ślubem. Natomiast można się ubiegać o zwrot jeśli wystąpiła nadpłata podatku dochodowego wszystko zależy od daty zawarcia małżeństwa lub związku partnerskiego. Ubiegać o zwrot można się na początku kolejnego roku podatkowego w momencie otrzymania od pracodawcy zaświadczenia P60.

 • Wspólna forma opodatkowania jest najczęściej wybieranym i najlepszym wyborem dla wielu par ze względu na możliwość transferu części kredytów podatkowych oraz kwot podatkowych w zależności od okoliczności. Aby aplikować nominować małżonka do wspólnego opodatkowania należy wypełnić poniższy formularz.
 • ASSEMBLE ELECTION FORM
 • Oddzielna forma opodatkowania w tym przypadku wszystkie kredyty podatkowe oraz kwoty podatkowe są dzielone pomiędzy małżonków równo. Wszelkie ulgi podatkowe oraz kwoty podatkowe niewykorzystane przez jednego małżonka mogą być przeniesione na drugiego małżonka po zakończeniu roku podatkowego.

 • Oddzielna forma opodatkowania jako osoba samotna w tym przypadku wszystkie kredyty oraz kwoty podatkowe są dzielone pomiędzy małżonków równo. Natomiast wszelkie ulgi podatkowe oraz kwoty podatkowe niewykorzystane przez jednego małżonka nie mogą być przeniesione na drugiego małżonka.
Zamiejscowy /nierezydujący Współmałżonek lub Partner Cywilny

Jeśli osoba podejmuje się tutaj zatrudnienia i staje się rezydentem Irlandii, ale jej współmałżonek lub partner cywilny nie jest tutejszym rezydentem, a zarobki osoby pracującej w Irlandii stanowią jedyne źródło dochodów, w tym przypadku może ubiegać się o Kredyt Podatkowy dla Osoby w Związku Małżeńskim, lub jako Partner Cywilny oraz o wzrost Progu Podatkowego. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Kredyt podatkowy dla opiekunów.
Osoby będące w związku małżeńskim w przypadku którym jeden z małżonków opiekuje się w domu dzieckiem lub osoba starszą oraz posiada minimalny dochód lub nie pracuje może się ubiegać o Kredyt Podatkowy Dla Opiekunów. Poniższa tabela przedstawia limit dochodów oraz stawkę kredytu podatkowego dla opiekunów w roku 2017.Źródlo: Revenue Commissioners Republic of Ireland.

Należy pamiętać iż w sytuacji kiedy aplikujemy o Kredyt Podatkowy Dla Opiekunów dochód wspólny małżonków wynosi więcej niż €42,800 różnica będzie objęta 40% podatkiem dochodowym. Revenue w takich przypadkach wybiera bardziej korzystną dla podatnika opcje.


Kredyt podatkowy dla samotnych rodziców
Będąc samotnym rodzicem lub głównym opiekunem dziecka można się starać o dodatkowy kredyt podatkowy. Dodatkowy kredyt wynosi 1,650 euro na dany rok. Starając się o ta ulgę podatkową nie można być w związku małżeńskim o wspólnym opodatkowaniu oraz być w nowym związku tzw. konkubinacie. Głównym wnioskodawcą jest rodzic lub główny opiekun z którym dziecko przebywa i mieszka więcej niż 6 miesięcy w roku oraz pokrywa wszystkie koszty związane z utrzymaniem dziecka.

FORMULARZ DO POBRANIA

Jeżeli pierwszy wnioskodawca zrzeknie się kredytu podatkowego to drugim wnioskodawca może być osoba z która dziecko przebywa co najmniej sto dni w roku.Limit obejmuje większą część dnia czyli jeżeli dziecko przebywa z wnioskodawcą od soboty rana do niedzielnego wieczoru to jest to liczone jako dwa dni.

FORMULARZ DO POBRANIA

Kredyt podatkowy z tytułu wynajmu


Osoba płacąca za prywatne mieszkanie wykorzystane jako jedyna lub główna siedziba może starać się o kredyt podatkowy z tytułu wynajmu. Obejmuje to czynsz płacony za mieszkania lub domy. Ulga obejmuje osoby wynajmujące nieruchomość od 7 grudnia 2010 roku lub wcześniej (nie jest wymagana kontynuacja tego samego adresu). Można się ubiegać o zwrot podatku z ostatnich czterech lat. Natomiast ulga podatkowa z tytułu wynajmu będzie zakończona z dniem 31 grudnia roku 2017. Poniższa tabela zawiera kwoty kredytu podatkowego z tytułu wynajmu na poszczególne lata.

Źródło : Revenue Commissioners Republic of Ireland.


Ulga z tytułu kosztów leczenia medycznego


Można się ubiegać o ulgę podatkową z tytułu kosztów leczenia płaconych za siebie lub na rzecz innej osoby. Można uzyskać 20% zwrotu od całej kwoty wydanej na koszty leczenia oraz koszty przepisanych przez lekarza recept na środki medyczne w tym:

 • Koszty lekarzy i konsultantów
 • Koszty zabiegów zalecane przez lekarza lub konsultanta
 • Pobyt i leczenie w szpitalu lub w domu opieki
 • Koszty leczenia mowy prowadzone przez terapeutę
 • Transport karetką pogotowia
 • Koszty psychologicznych kuracji
 • Wydatki związane z dzieckiem cierpiącym na poważne choroby zagrażające życiu
 • Koszty leczenia pacjentów z nerkami (do maksymalnej kwoty w zależności od tego, czy pacjent stosuje dializę szpitalną czy domową dializę )
 • Specjalistyczne leczenie stomatologiczne
 • Opieka macierzyńska
 • Zapłodnienie in vitro
 • Leki na receptę
 • Procedury diagnostyczne
 • Środki ortopedyczne
 • Aparaty słuchowe
 • Łóżko ortopedyczne lub krzesło
 • Wózek inwalidzki lub podnośnik do wózka inwalidzkiego
 • Glukometr do badania cukrzycy
 • Zaangażowanie wykwalifikowanej pielęgniarki w przypadku poważnej choroby
 • Fizjoterapia
 • Koszt komputera, w którym istnieją dowody medyczne, że konieczne jest udzielenie pomocy osobie z poważną niepełnosprawnością
 • Koszt bezglutenowej żywnościUlga z tytulu wydaków dentystycznych oraz okulistycznych.


Nie można uzyskać ulgi podatkowej z tytułu rutynowej opieki okulistycznej i stomatologicznej. Rutynowe leczenie okulistyczne obejmuje badania wzroku, zapewnienie i konserwację okularów i soczewek kontaktowych. Można uzyskać ulgę podatkową w przypadku leczenia ortoptycznego lub podobnego, jeśli przepisane przez lekarza. Rutynowe leczenie stomatologiczne obejmuje usuwanie i wypelnienie zębów oraz naprawianie sztucznych zębów i protez.

Następujące zabiegi stomatologiczne kwalifikujace się do ulgi podatkowej:

 • Korony
 • Wypełnienia wykończeniowe
 • Złote wkłady
 • Leczenie kanałowe
 • Leczenie przyzębia
 • Leczenie ortodontyczne
 • Chirurgiczne usuwanie zębów mądrości kwalifikuje się do ulgi podatkowej, gdy zabieg wykonywany jest w szpitalu.


Ulga związana z wydatkami dotyczącymi wykonywanego zawodu


Są to koszty poniesione w związku z wykonywaniem obowiązków związanych z zatrudnieniem i są bezpośrednio związane z "charakterem zatrudnienia pracownika". Standardowy dodatek kosztów ryczałtowych (odliczenia) jest ustalany dla różnych kategorii pracowników. Na przykład instruktorzy jazdy otrzymują ryczałtowe wydatki w wysokości 125 euro rocznie.

Ulga podatkowa z tytułu wydatków na edukację


Możesz się ubiegać o ulgę z tytułu wydatków na:

 • Studia licencjackie
 • Studia podyplomowe
 • Kursy informatyczne (IT) oraz kursy języków obcych.


Lista Szkół Wyższych oraz kursów zatwierdzonych do zwolnienia każdego roku są publikowane na stronie internetowej Urzędu Skarbowego. Ponosząc wydatki na edukacje we własnym imieniu lub w imieniu innej osoby można starać się o ulgę podatkową. Ważne iż pierwsze 3000 euro wydane na edukacje (studia stacjonarne) w roku 2016 nie podlega uldze podatkowej.

Tabela przedstawia kwoty ,które nie podlegają uldze podatkowej z tytułu wydatków na edukacje.Źórdło: Revenue Commissioners Republic of Irleland

FORMULARZ DO POBRANIA


Ulga związana z remontem domu.


Jest to ulga podatkowa dla właścicieli domów mogą uzyskać dodatkowy kredyt podatkowy w wysokości 13,5% od kwalifikujących się wydatków związanych z naprawami, renowacją oraz remontem prowadzonym w swoim domu lub w wynajmowanym domu. Ważne aby firma wykonująca usługi była zarejestrowana w Revenue aby mogla wprowadzić dane do system online w Home Renovation Inactive. Ulgę podatkową można ubiegać się jeżeli wydatki przekraczająca kwotę 4, 405 euro (bez podatku VAT 13,5%) natomiast maksymalna wysokość to 30 000 EUR (bez podatku VAT 13,5%) na nieruchomość.

Przykłady prac remontowych które kwalifikują się do ulgi podatkowej:

 • Malowanie i dekorowanie
 • Przekwalifikowanie
 • Dekarstwo
 • Dostawa oraz montaż kuchni
 • Rozbudowa domu
 • -Prace ogrodowe
 • Dostawa i montaż paneli słonecznych
 • Ogrody zimowe
 • Tynkowanie
 • Instalacja wodociągowa
 • Remonty łazienek
 • Dostawa i montaż okien i drzwi
 • Remonty na poddaszu
 • Budowa podjazdów przed domem
 • Naprawa lub uaktualnienie systemu centralnego ogrzewania
 • Dostawa i montaż wbudowanych szaf
 • Przebudowa lokalu pokoi
 • Dostawa i montaż systemów alarmowych
 • Prace naprawczeKredyt podatkowy na niepełnosprawne dziecko


Można się ubiegać się o zasiłek z tytułu niezdolności do pracy na dziecko, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka, który jest trwale ubezwłasnowolniony, fizycznie lub umysłowo i stało się tak przed osiągnięciem 21 roku życia lub stało się trwale ubezwłasnowolnione po osiągnięciu 21 roku życia. Dziecko utrzymywane tylko przez jedno z rodziców, to rodzic ma prawo żądać pełnej kwoty ulgi podatkowej. Jednakże w przypadku, gdy dziecko jest utrzymywane przez więcej niż jedną osobę, ulga podatkowa jest dzielona między nimi proporcjonalnie do kwoty zapłaconej przez każdego w celu utrzymania dziecka.

Formularz do pobrania: POBIERZ