parallax background

PODATKI W IRLANDIIFirma w Irlandii


Irlandia posiada jeden z najprostszych systemów podatkowych, wszelkie formalności są sprowadzone do minimum. Pełna obsługa rejestracja, deklaracje podatkowe, płatnosci w Irlandzkim Urzędzie Skarbowym są dostępne przez internet. Prowadzenie działalności w Irlandii nie wiąże się z obowiązkowym płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku braku dochodu. Jeśli obecna praca nie przynosi Tobie satysfakcji lub pracujesz poniżej swoich kwalifikacji w Irlandii może warto zaryzykować. Oczywiście nie trzeba od razu zrezygnować z pracy można pracować i prowadzić własną firmę dopóki nie uniezależnimy się finansowo. Posiadając własną firmę w Irlandii Ty jesteś w niej najważniejszy. Nie podlegasz nikomu, od teraz to Ty jesteś swoim własnym szefem. Nikt nie pilnuje Twojego czasu pracy, to Ty decydujesz, kiedy pójdziesz na urlop, a kiedy pracujesz i w jaki sposób. Bardzo duzo satysfakcji przynosi świadomość bycia niezależnym. Najbardziej popularnym i najprostszym w Irlandii jest dzialalność Sole Trade czyli bycie osoba samozatrudniona. Jeżeli masz wspólnika i będziecie razem współpracować oraz dzielić zyski to wtedy należy najlepiej zarejstrować firmę partnership. W przypadku większych firm gdzie obrót oraz dochód sięga setki tysięcy euro należy zarejestrować Spółkę Limited.

Urząd Skarbowy


The Revenue Commissioners Urząd Skarbowy, znany jako Revenue, jest placówką Irlandzkiego Rządu odpowiedzialną wyłącznie za cło, akcyzy, podatki i sprawy pokrewne. Urząd Skarbowy jest podzielony na Regiony, a każdy Region składa się z licznych Okręgów Podatkowych (Revenue District). Za sprawy podatkowe lub celne klientów, odpowiedzialny jest okręg, w którym zamieszkuje klient. Strona internetowa Urzędu Skarbowego www.revenue.ie zawiera informacje dotyczące działalności Revenue (Urzędu Skarbowego). Urząd Skarbowy posiada zakres usług internetowych, przeznaczonych dla swoich klientów, wliczając myAccount (mojeKonto) dla pracowników PAYE, osobiste usługi podatkowe, oraz Revenue On-Line Service (ROS), czyli Internetowe Usługi Revenue, przeznaczone do użytku przez samo-zatrudnionych oraz na rzecz podatków przedsiębiorczych/biznesowych. PAYE Anytime, czyli PAYE W Każdej Chwili dla pracowników jest bezpieczną usługą internetową, pozwalającą na kierowanie sprawami związanymi z Urzędem Skarbowym przez 365 dni w roku. Ta usługa zapewnia osobom płacącym podatki na podstawie systemu PAYE, szybki, bezpieczny oraz tani sposób na zarządzanie swoimi podatkami przez Internet.

Podatek Dochodowy PIT ( Income Tax )


W Irlandii obowiązują 2 stawki podatku PIT 20% i 40%. W zależności od sytuacji rodzinnej podatnika obowiązują następujące progi podatkowe:

  • osoba samotna pracująca, nieutrzymująca innych osób, ma kwotę wolną 16.500 EUR, płaci 20% podatku od dochodu powyżej 16.500 do 33.800 EUR, a od nadwyżki 40%;
  • osoba pracująca samotnie wychowująca dzieci ma kwotę wolną 24.750 EUR, płaci 20% podatku od dochodu powyżej 24.750 do 37.800 EUR, a od nadwyżki 40%;
  • małżeństwo, w którym 1 osoba uzyskuje dochód ma kwotę wolną 24.750 EUR, płaci 20% podatku od dochodu powyżej 24.750 do 42.800 EUR, a od nadwyżki 40%;
  • małżeństwo, w którym oboje uzyskują dochód ma kwotę wolną 33.800 EUR, płaci 20% podatku od dochodu powyżej 33.800 do 67.600 EUR, a od nadwyżki 40%.

Podatek korporacyjny CIT (Corporation Tax)


Stawka podstawowa wynosi 12,5%. Podwyższona do 25% stawka CIT dotyczy dochodów osiąganych z operacji finansowych np. od zysków z inwestycji. Nowo powstałe spółki mogą być zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego przez okres 3 lat, o ile ich zobowiązania podatkowe nie przekroczą rocznie kwoty 40 tys. EUR. Zwolnienia nie dotyczą firm usługowych i zajmujących się eksploatacją surowców. Od 2016 r. wprowadzono także obniżoną stawkę podatku do 6,25 proc. (Knowledge Development Box) od zysków firm z działalności badawczo-rozwojowej realizowanej w Irlandii (od wytwarzanych wartości intelektualnych).

Podatek od wartości dodanej VAT (Value Added Tax )


Podstawowa stawka podatku VAT w Irlandii wynosi 23%. W przypadku niektórych towarów i usług (np. usługi remontowe) stosuje się stawkę obniżoną 13,5%. Na wybrane usługi związane z turystyką, usługi cateringowe, hotelowe, seanse kinowe, przedstawienia teatralne, muzyczne, galerie, a także usługi sportowe, fryzjerskie, powiązane z turystyką usługi drukarskie oraz gazety obowiązuje stawka 9%. W rolnictwie stosuje się stawkę VAT 5,2%, a w obrocie zwierzętami hodowlanymi wynosi ona 4,8%. Na niektóre towary (np. określone rodzaje żywności, książki, farmaceutyki, sprzęt rehabilitacyjny, obuwie oraz ubrania dziecięce) stosuje się stawkę zerową. Stawka zerowa obowiązuje również przy sprzedaży w ramach Unii Europejskiej, gdy nabywcą jest podatnik VAT.

Podatek od wypłaconych dywidend (Dividend Withholding Tax)


Podatek ten płacą spółki z siedzibą w Irlandii przy wypłacaniu dywidendy. Stawka podstawowa wynosi 20%. W niektórych sytuacjach możliwe jest zwolnienie z obowiązku płacenia tego podatku.

Podatki od darowizn i spadków (Capital Acquisitions Tax)


Stawka podstawowa tego podatku wynosi 33%. Kwota wolna od podatku zależy od stopnia pokrewieństwa. W grupie A (syn/ córka) górna granica to 280 tys. EUR, w grupie B (rodzice, brat, siostra, siostrzeniec, siostrzenica, wnuki) – 30.150 EUR, w grupie C (pozostali) – 15.075 EUR.

Podatek przy kontraktach (Relevant Contract Tax – RCT)


Podatek potrącany przez zleceniodawcę i przekazywany do urzędu skarbowego z wynagrodzenia podwykonawcy przy wypłatach wynikających z realizowanych kontraktów w branży budowlanej, leśnictwie oraz przetwórstwie mięsa. Podatek ten traktowany może być jako zaliczka na podatek dochodowy lub inny podatek należny fiskusowi. Stawki to 0%, 20% oraz 35%. Dla nowych podmiotów w branży budowlanej najczęściej domyślnie stosowana jest stawka 20%.

Podatek od dochodów z depozytów bankowych (Deposit Interest Retention Tax – D.I.R.T.)


Stawka tego podatku wynosi 41%.


Podatek z tytułu rejestracji pojazdów (Vehicle Registration Tax)


Podatek dotyczy wszystkich nowo rejestrowanych w Irlandii pojazdów oraz używanych pojazdów importowanych. Niezależnie od tego podatku, właściciele pojazdów co roku opłacają podatek drogowy (Motor Tax). Dla pojazdów zarejestrowanych przed lipcem 2008 r. wysokość podatku drogowego zależy od pojemności silnika auta. W przypadku pojazdów zarejestrowanych po 1 lipca 2008 r., jego wysokość jest uzależniona od emisji dwutlenku węgla.

Podatek od nieruchomości (Propety Tax)


Podatek ten pobierany jest przez Revenue Comissioners na podstawie samodzielnie szacowanej wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnych, w tym przeznaczonych pod wynajem.

Stawka 0,18% wartości rynkowej obowiązuje do pierwszego 1.000.000 euro. Od wartości powyżej 1.000.000 euro stosuje się stawkę 0,25%. Przy wartości poniżej 100.000 euro opodatkowane jest tylko 50.000 euro.

Możliwe jest zwolnienie z obowiązku opłacania tego podatku na trzy lata w przypadku:

  • wszystkich nowych lub nieużytkowanych domów, zakupionych przed końcem 2016 r.
  • domów nabytych w 2013 r. przez kupujących nieruchomość po raz pierwszy
  • mieszkań i domów w nieukończonych osiedlach