UŻYTECZNE
INFORMACJE


Emerytura panstwowa w Irlandii.


Emerytura państwowa składkowa State Pension (Contributory) wypłacana jest osobom w wieku powyżej 66 lat, które mają nagromadzone wystarczającą ilość irlandzkich składek emerytalnych (część składki PRSI). Wysokość emerytury nie jest uzależniona od wysokości dochodów. Emerytura ta jest również wypłacana w przypadku gdy ma się jeszcze inne dochody i podlega opodatkowaniu. Jest jednak mało prawdopodobne, aby powstało zobowiązanie podatkowe, jeżeli jest to jedyny dochód.

Jako że uwarunkowania związane z ubezpieczeniem socjalnym są bardzo złożone, zaleca się aby osoba, która kiedykolwiek pracowała w Irlandii i opłacała składki ubezpieczeniowe,  ubiegała się o (składkową) emeryturę państwową, ponieważ istnieje możliwość przyznania emerytury w wysokości proporcjonalnej do przepracowanych lat i ilości wpłaconych składek.

Aby kwalifikować się do (składkowej) emerytury państwowej osoba  musi być w wieku 66 lat i mieć wystarczającą ilość składek ubezpieczenia społecznego  klasy A, E, F, G, H, N lub S.

Musisz:

 • Opłacić składki ubezpieczenia społecznego  przed osiągnięciem pewnego wieku
 • Mieć określoną ilość wpłaconych składek emerytalnych
 • Mieć pewną średnią liczbę roczną składek od momentu rozpoczęcia wpłat.
  Składki ubezpieczeniowe należy zacząć opłacać przed ukończeniem 56. roku życia. (Granica wieku jest wyższa dla osób urodzonych przed 1922r. )

Pełna emerytura składkowa z dnia 10 marca 2017 wynosi 238.33 euro na jedna osobę tygodniowo.

Zmiany w wysokości emerytury państwowej (składki) Ustawa o opiece społecznej i emeryturach z 2011 wprowadziła szereg zmian w wieku emerytalnym. Wiek kwalifikujący wzrośnie do 67 lat w roku 2021 i 68 w roku 2028.

Więc:

 • Jeśli urodziłeś się w dniu 1 stycznia 1955 r. Lub później, minimalny okres emerytalny wynosi 67 lat.
 • Jeśli urodziłeś / a się Pan / i w dniu 1 stycznia 1961 r., Minimalny wymagany wiek emerytalny wynosi 68 lat.

Paszport IrlandzkiNajważniejszy powód by posiadać co najmniej dwa paszporty to zasada, że żaden rząd nie powinien mieć pełnej kontroli nad Twoim życiem, wolnością i nad Twoim majątkiem. Jeśli jesteś obywatelem tylko jednego kraju, jak większość ludzi na świecie, chcąc nie chcąc, zdajesz się na łaskę własnego rządu i obowiązujących w danym kraju przepisów. Jeśli masz drugi paszport, to w sytuacjach zagrożenia nie musisz czekać w kolejce. Opuszczasz dany kraj szybko i zdecydowanie wraz z rodziną i majątkiem. Zawsze lepiej się przygotować na taką ewentualność, zanim jest za późno. Mieszkając w Irlandii od minimum 5 lat w ciągu ostatnich 9 lat – masz spełniony najważniejszy wymóg rezydencji.

Aby uzyskać Irlandzki Paszport najpierw trzeba będzie postarać się o Irlandzkie Obywatelstwo, które z kolei może uzyskać osoba jeżeli spełni jeden z poniżej wymienionych warunków:

 • urodzona na terenie Irlandii lub 
 • mająca korzenie rodzinne pochodzące z Irlandii lub 
 • pozostająca w związku małżeńskim z Obywatelem Irlandii lub 
 • stale rezydująca (powyżej 5 lat) na terenie Irlandii.
W celu złożenia wniosku o wyrobienie Irlandzkiego paszportu niezbędne będą następujące dokumenty:

 • 1.Paszport lub dowód osobisty

 • 2. Odpis zupełny aktu urodzenia

 • 3. Dwa kolorowe zdjęcia paszportowe
 • 
4. Pismo od obecnego pracodawcy
 • 
5. Forma P21 lub P60
6. Trzy Payslipy z ostatnich 3 miesiący

 • 7. Wyciąg z konta za ostanie 3 miesiące
 • 
8. Trzy różne dokumenty potwierdzające adres zamieszkania w Irlandii za ostatnie 5 lat (3 za każdy poszczególny rok!) to mogą być rachunki za: gaz, prąd, telefon czy telewizje kablową / satelitarną, wyciągi bankowe, list z Revenue, umowy kredytu hipotecznego, list z opieki społecznej, list z pracy, list od lekarza, ect.

 • 9. Poprawnie wypełniona Forma 8 .
Formularz do pobrania:
Aby uzyskać Irlandzki Paszport, konieczne będzie poniesienie następujących kosztów które pobiera INIS (Irish Naturalisation & Immigration Service):

 • a) przy złożeniu wniosku - 175 EUR, płatne bezpośrednio do urzędu w formie “Postal Order”.

 • b) jeżeli Państwa wniosek zostanie rozparzony pozytywnie, tzn. Minister Sprawiedliwości przyzna Państwu prawo na Obywatelstwo Irlandzkie, za pokrycie kosztów związanych z przyznaniem Obywatelstwa trzeba będzie opłacić 950 EUR, płatne bezpośrednio do urzędu w formie “Postal Order”.

 • c) jak już złożycie Państwo przysięgę o przyjęciu Irlandzkiego Obywatelstwa, ostatnim krokiem będzie wyrobienie samego Irlandzkiego paszportu z czym wiąże się opłata w wysokości 80 EUR.
Stąd całkowity koszt wyrobienia Irlandzkiego Paszportu wyniesie około 1200 EUR.